Sociale dienst

 

De sociale dienst staat bij crisissituaties (overlijden, traumatische gebeurtenis,...) in voor de individuele opvang van betrokkenen. Om ook tijdens de weekends en na de kantooruren (08-17 uur) een 24 uren permanentie te voorzien, is een samenwerkingsverband afgesloten met de naburige politiezone MIDOW.

De sociale dienst vormt de schakel tussen het gerechtelijk apparaat, de hulpverleningsinstanties en het slachtoffer. Ze zorgen voor opvang, praktische bijstand, informatie en doorverwijzing waar noodzakelijk.

Zij werken rond volgende materies :
· Problemen met minderjarigen
· Gezinsmoeilijkheden
· Sociale problematiek in het algemeen : echtscheiding, alimentatie, omgangsrecht,...
· Verslavingsproblematiek
· ...

En staan verder onder meer in voor :
· Het sensibiliseren van collega's
· Contacten onderhouden, samenwerken met en doorverwijzen naar hulpverleningsdiensten
· Samenwerken met andere politiediensten in de onderzoeken naar sociaal welzijn
· De opvolging van niet-onrustwekkende verdwijningen
· ...

De medewerker van de sociale dienst werkt in burgerkledij en zal zich steeds legitimeren. Zowel burgers als politiemedewerkers kunnen bij crisissituaties zorgen voor de eerste opvang.

Contact via email


Nuttige links :
Infobundel bij overlijden: raadpleeg hier de brochure
CAW : http://www.caw.be/
Jongerenwelzijn (vroegere Comité Bijzondere Jeugdzorg) : http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/jeugdhulp/
Verkeersslachtoffers : http://users.skynet.be/vzw-verkeersslachtoffers/inhoudstafel.html
Zelfmoordlijn : http://www.zelfmoord1813.be/
Juridische hulp : http://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/hulp-zoeken/financiele-en-juridische-hulp/eerstelijns-juridische-hulp-advies-en-bijstand
Psychologische hulp : http://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/hulp-zoeken/psychologische-hulp/telefonische-en-online-hulpverlening-bij-psychologische-problemen
Hulplijn misbruik, geweld en kindermishandeling : http://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/hulp-zoeken/geweld-en-misbruik/1712-hulplijn-misbruik-geweld-en-kindermishandeling13:47 30/06/2015